Как се пише: североизток или северо-изток?

Правилно е да се пише слято – североизток. Това е в противоречие с правилото за полуслято изписване на сложни съществителни имена, съставени от две равноправни основи – север и изток.

Следобед ще се появи умерен вятър от североизток.
На североизток от днешна Перущица все още личат развалините на някогашния древен град Драговец.