Как се пише: шестнадесет, шестнайсет или шестнайсе?

Правилно е да се пише шестнайсет или шестнадесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на шестнайсет. Формата шестнайсе е неправилна.

Възрастовата граница за участие в състезанието е шестнайсет/шестнадесет години.
Коледната ваканция ще продължи шестнайсет/шестнадесет дни.