Как се пише: шезлонги или шезлонзи?

Правилно е да се пише шезлонги (форма за мн.ч. на шезлонг). Думата е заета от френски – chaisе longue ’дълъг стол’. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя.

Ако отидете следобед на басейна, няма да намерите свободни шезлонги.
Десетки шезлонги и чадъри на плажа са изпочупени от падналата градушка.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 667.
  • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1. Фонетика. С., БАН, 1983, с. 248.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 996.

Вижте също

Как се пише: къмпинги или къмпинзи?

Споделяне

Публикувано на , последна промяна на

Категория: Правопис, Чужди думи

Етикети: , ,