Как се пише: шоу програма, шоу-програма или шоупрограма?

Правилно е да се пише разделно – шоу програма, мн.ч. шоу програми, или слято – шоупрограми, мн.ч. шоупрограми. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

Последната инициатива от кампанията „Безопасни улици“ ще бъде съпроводена от интересна шоу програма/шоупрограма с апел за спазване на правилата за движение по пътищата.
Рекламната агенция организира шоу програми/шоупрограми за детски празници и други събития.