Как се пише ще не ще?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте така:

Ще – не ще, кралят трябвало да изпълни обещанието си.
Търговците предлагат само чужди стоки и ние, щем – не щем, купуваме.