Кога се пише запетая пред щом и щом като?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при съюзите щом и щом като, са следните:
   
  1.1. Когато съюзите служат за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с тях, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Щом слънцето изсуши сутрешната роса, потеглихме към върха.
  Сигурно не ми е ясно това, щом като те питам.
  А ти, щом като имаш толкова свободно време, уплътнявай го с нещо смислено.
   
  Какво ще ми говорите за тлен,
  щом този свят от памтивека грешен
  ще наследи от мене подир мен
  две праскови и две череши
  .
  („Наследство“, Петър Василев)
   
  1.2. Когато непосредствено пред съюза щом или щом като има многосричен съюз, въвеждащ друго просто изречение, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Вероятно семейството печели добре, защото, щом като се завърне от гурбет, пръска пари наляво и надясно.
   
 2. Пред щом и щом като НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Непосредствено пред съюза щом или щом като има неударен едносричен съюз и двата въвеждат различни прости изречения.
   
  Разчитахме на правосъдие тук, но щом не го получаваме, ще стигнем докрай – до Страсбург!
  Защо реши, че щом като се преобличам, се каня да излизам?

   
  2.2. Пред щом или щом като стои уточняваща дума или израз (само, единствено, веднага и под.).
   
  Хвърлих се на врата му само щом го зърнах.
   
  Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Веднага щом се постигнеше примирие, едната от враждуващите сили го нарушаваше.