Как се пише: скъпоплатен, скъпо-платен или скъпо платен?

 • Правилно е да се пише слято – скъпоплатен, също и скъпоплатена, скъпоплатено, скъпоплатени.
   
  Баща ми има скъпоплатена работа, но не е особено доволен от нея.
  Джулия Робъртс и Сандра Бълок са сред най-скъпоплатените актриси в света.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ