Как се пише: скрепвам, скрепявам или скрепям?

Формите скрепвам и скрепявам са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Формата скрепям е некнижовна.

Минералните пластинки се скрепват/скрепяват с помощта на органичното вещество конхиолин.
Този дар скрепваше/скрепяваше съюза между него и господарката Кейшо.

Забележка: В първия източник, посочен по-долу, са включени глаголите скрепвам и скрепявам, но не са отбелязани изрично като дублети.