Как се пише: скулптиране или скулптуриране?

Правилно е да се пише скулптиране.

Само един кандидат-студент е получил пълна шестица на изпита по скулптиране.
В ателието си Пейков често сменя скулптирането и рисуването с разговори и спорове.