Как се пише: слайдер или слайдър?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 393 има речникова статия за слайдер. В края на статията е добавено: „Друга форма: слайдър“. Думата е заета от английски – slider.

Поредният слайдер на Samsung продължава традицията на компанията да прави красиви телефони.
Екипите за мотоциклетисти имат слайдери – композитни пластини, които се слагат точно под коленете.