Как се пише: словесност или словестност?

Правилно е да се пише словесност. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: словесност/словестност – словесен, няма т, следователно се пише словесност. Но: извесност/известност – известен, има т, следователно се пише известност.

За ценителите на изящната словесност ще е интересно да научат, че един нов поетичен глас ще прозвучи днес при представянето на стихосбирката.
Алексарх като учен – добър познавач на словесността, измислил особен език, на който трябвало да говорят жителите на града.