Как се пише: смлени или смляни?

Правилно е да се пише смлени.

Разстелете внимателно пухкавата смес върху кекса и поръсете със смлени орехи.
Пестилът се прави от смлени сини сливи.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В смлени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: смлян (но смленият, смления!), смляна, смляно.

Ако кафето е смляно много ситно (за джезве), може да задръсти кафе машината.
Смленият кардамон е основна съставка на кърито.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично.