Как се пише: смрадлив или смръдлив?

Правилно е да се пише смрадлив, също и смрадлива, смрадливо, смрадливи. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме смрàд, следователно се пише смрадлив.

Из въздуха се носеше неприятна, смрадлива миризма.
Представителите на тази професия не бяха герои – никой от тях нямаше намерение да умира заради тези смрадливи пари.