Как се пише: спа курорт, спакурорт или спа-курорт?

Правилно е да се пише разделно – спа курорт, мн.ч. спа курорти, или слято – спакурорт, мн.ч. спакурорти. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

Карлови Вари е най-престижният чешки спа курорт/спакурорт.
Засега българските спа курорти/спакурорти не са толкова популярни в Европа и света, колкото морските и планинските.