Как се пише: спокойна, спокойно, спокойни или спокоина, спокоино, спокоини?

Правилно е да се пише спокойна, спокойно, спокойни, спокойният, спокойния.

Въпреки че в момента обстановката в региона е спокойна, по всяко време може да избухне въоръжен конфликт.
Спокойният иначе бай Иван никога не бе крещял така.

Живеех спокойно, когато веднъж
по пътя зададе се кон,
а коня достойно го яздеше мъж
и спря го под моя балкон.
(„Зелената стара чешма“, Богомил Гудев)