Как се пише: спомоществовател или спомоществувател?

Правилно е да се пише спомоществовател, мн.ч. спомоществователи.

Тодор Мирчов е копривщенски първенец и благодетел, член на църковното настоятелство и виден спомоществовател на училищата и храмовете.
Някога са ги наричали спомоществователи, а днес се обръщаме към тях с модното, но твърде бездушно име
спонсори.