Как се пише: сраснал или срастнал?

Правилно е да се пише без тсраснал, също и сраснала, сраснало, сраснали.

Веригата от престъпления, сраснала се с държавните органи, е основният мотив за създаването на новата съдебна институция.
Опашната кост на човека се състои от пет сраснали прешлена
.