Как се пише: среди или сряди?

Правилно е да се пише среди – форма за мн.ч. на сряда.

Следващите две среди ще имаме заместник на учителката по музика.
Графикът за всички среди и четвъртъци до края на месеца е запълнен.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В среди не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.