Как се пише: Средна гора или Средна Гора?

С главна буква се пише само първата дума – Средна гора, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата гора е съществително нарицателно.

В центъра на България, между Стара планина, Витоша, Плана и Тракия, издига снага Средна гора.
В района на връх Кози грамади в Средна гора е открит голям тракийски храм, използван по-късно за светилище на боговете Зевс и Хера.