Как се пише: среднодневен, средно-дневен или средно дневен?

 • Правилно е да се пише слято – среднодневен, също и среднодневна, среднодневно, среднодневни.
   
  Среднодневният размер на основната заплата се изчислява, като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.
  От 5 дни среднодневните температури в София са под 12 градуса.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим