Как се пише: срещна (се) или срешна (се)?

Правилно е да се пише срещна (се). Правописът на думата може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна т (шт се изписват с буквата щ) има гласна: казваме среща, посрещам, следователно се пише срещна (се).

Днес ще се срещнем
след десет години,
вчера ли бяхме
на двайсет и две.
(„След десет години“, Михаил Белчев)

Уговориха се да се срещнат във фоайето на хотела след половин час.
Радвам се, че съдбата ме срещна с теб.