Как се пише: стадий или стадии?

 • Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише стадий. Думата е заета чрез руски (стадий) от гръцки (στάδιον).
   
  Според Тимъти Снайдър Русия се е доближила до този стадий, в който тя води война, тъй като би било срамно за нея да не води война.
  Във втория стадий лаймската болест засяга силно опорно-двигателната система.

 • Когато се употребява формата за мн.ч. на съществителното име, се пише стадии. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с . Съществителните имена със завършек -ий, образуват мн.ч. със завършек -ии.
   
  Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на съдебния процес.
  При доста насекоми един от стадиите на развитие – ларва или имаго – е много кратък и изпълнява ограничена функция в жизнения цикъл.