Как се пише: старши експерт или старши-експерт?

Правилно е да се пише разделно – старши експерт, мн.ч. старши експерти.

Старши експертът по български език трябва да има професионална квалификация „учител по български език и литература“ и едногодишен стаж като учител по предмета.
Участие в дискусията ще вземат старши експерти и специалисти психолози от Националната комисия за борба с трафика на хора.