Как се пише: статии или статий?

Правилно е да се пише статии – форма за мн.ч. на статия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии.

В своите статии за вестник „Таймс“ Джеймс Баучер критикува Букурещкия (1913 г.) и Ньойския договор (1918 г.).
Статиите в сайта са групирани в категории и са достъпни от главното меню вляво.