Членува ли се Столична община?

Столична община е съставно собствено име, което в основната си форма е нечленувано, но в свързана реч се членува – Столичната община.

Днес новият кмет на Столичната община положи клетва.
Екипи на Столичната община са реагирали на осем сигнала за паднали клони и дървета заради силния вятър през нощта.

Забележка: В посочения източник правилото е формулирано във връзка с употребата на пълния и краткия член при съставните собствени имена от мъжки род.