Как се пише: стояли или стоели?

Правилно е да се пише стояли, също и стоял, стоялия, стоялият, стояла, стояло. Тази дума не се подчинява на правилото за променливото я.

Половината части на велосипеда бяха съвсем клеясали, стояли са на дъжд и слънце с години.
Тайландският крал Рама IХ е най-дълго стоялият на власт монарх в света (от 1946 г.).

Забележка: В източника са посочени само формите стоял и стояли. Те липсват в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.