Как се пише: странно или страно?

 • Правилно е да се пише с двойно нстранно.
   
  В Северно Мексико съществува странно място – там двигателите на колите заглъхват, не работят телевизорите.
  Шляех се насам-натам из София и изведнъж очите ми се спряха на нещо странно.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (странен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно нстранният, странния, странна, странно, странни.
   
  Селянинът бил впечатлен от странния вид на предмета, който впоследствие се оказал рядък метеорит.
  Едва сега Баратинска усети странната миризма, която се носеше във входа.

 • Думата странно се пише с двойно н и когато представлява наречие.
   
  Сандо изглеждаше странно в новото си облекло.
  Защо ме гледаш така странно?