Как се пише: стрес фактор, стрес-фактор или стресфактор?

Правилно е да се пише разделно – стрес фактор, мн.ч. стрес фактори или слято – стресфактор, мн.ч. стресфактори. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Стимулът, предизвикал стреса, се нарича стрес фактор/стресфактор или стресор.
Мястото в йерархията, както и личността и стилът на управляващия може да играят ролята на стрес фактори/стресфактори на работното място.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително.