Как се пише: стряха или стреха?

Двете форми са дублетни – стряха/стреха, мн.ч. стрехи. Препоръчителна е употребата на стряха. Ударението в стряха пада на първата гласна, а в стреха и стрехи – на втората.

Колкото и да се опитваше, не можеше да различи сенките под стряхата/стрехата.
По време на това пътуване светът ми стана по-близък, но и копнежът по родната стряха/стреха се засили.