Как се пише: свещено или свещенно?

 • Правилно е да се пише с едно нсвещено.
   
  Йерусалим е свещено място не само за християните, но и за юдеите и мюсюлманите.
  Тъй като кравата е свещено животно в индуистката религия, от нея се използва само млякото.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното име свещен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нсвещеният, свещения, свещена, свещено, свещени.
   
  Хиляди вярващи се стекоха в свещената обител.
  Християните смятат за свещени и двете части на Библията – Стария и Новия завет.