Как се пише: свестен или свястен?

Правилно е да се пише свестен, също и свестния, свестният, свестни.

На душа лежат спомени тежки,
злобна ги памет често повтаря,
в гърди ни любов, ни капка вяра,
нито надежда от сън мъртвешки
да можеш свестен човек събуди!
Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита…
(„Борба“, Христо Ботев)

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В свестен, свестния, свестният, свестни не е изпълнено второто условие, затова се пише е.

Във формите за ж.р. и ср.р. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: свястна, свястно.

Някой може ли да ми препоръча свястна външна звукова карта за лаптоп?
Вече и аз мога да се похваля със свястно портфолио.