Как се пише: свободноизбираем, свободно-избираем или свободно избираем?

 • Правилно е да се пише слято – свободноизбираем, също и свободноизбираема, свободноизбираемо, свободноизбираеми.
   
  Учебните часове за свободноизбираема подготовка може да се използват за изучаване на един или два учебни предмета – по желание на учениците.
  Развитието на заложбите на учениците се осъществява чрез богата програма от свободноизбираеми дейности по интереси.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим