Как се пише: свръхважен, свръх-важен или свръх важен?

Правилно е да се пише слято – свръхважен, също и свръхважна, свръхважно, свръхважни, тъй като свръх- е представка в думата.

Когато днес потребителите избират услуга, свръхважно е тя да пести време.
Не смятам, че моята работа е свръхважна или свръхнатоварена.

Забележка: Правописът на тази дума не е нормиран изрично. В източника са включени други думи, образувани по същия модел, например свръхестествен, свръхмодерен.