Как се пише: аварии или аварий?

Правилно е да се пише аварии – форма за мн.ч. на авария. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Честото спиране на водоподаването се дължи на множеството аварии след настъпилото затопляне на времето. Екипите на ЧЕЗ са отстранили авариите […]