Как се пише: акордеон или акордион?

Правилно е да се пише акордеон, мн.ч. акордеони. Думата е заета от немски – Akkordeon. В момента е трудно да се намерят и преподаватели, и ученици по акордеон. Има два вида акордеони – клавишен и баян.