Кога се пише запетая пред ако?

Основните случаи, в които се пише запетая при ако, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с ако, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   При това положение, ако някой подаде сигнал срещу […]