Как се пише: акушеро-гинекологичен или акушерогинекологичен?

Правилно е да се пише полуслято – акушеро-гинекологичен, също и акушеро-гинекологична, акушеро-гинекологично, акушеро-гинекологични. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. От 2014 г. д-р Петров работи в акушеро-гинекологичния кабинет в ДКЦ 4. През месец юни в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов” ще бъдат проведени безплатни акушеро-гинекологични прегледи.