Как се пише: алма матер или алма-матер?

Според кодификатора (ИБЕ при БАН) е правилно е да се пише полуслято – алма-матер. Думата е заета от латински – alma-mater. В езиковата практика обаче преобладава разделното писане. В Българския национален корпус съотношението между употребите на алма матер и алма-матер е красноречиво – 180:0. Затова препоръчваме разделното писане. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ днес […]