Как се пише: алфа-частица или алфа частица?

Правилно е да се пише полуслято – алфа-частица, мн.ч. алфа-частици; също и α-частица, мн.ч. α-частици. Когато първата съставка на сложно съществително име е название на буква или самата буква, то се пише полуслято: бета-разпад/β-разпад, гама-стабилизатор/γ-стабилизатор, гама-лъчи/γ-лъчи, p-елементи. След излъчването на алфа-частица/α-частица уранът се превръща в торий. За алфа-частиците/α-частиците знам, че се състоят от два протона […]