Как се пише: амуниции или муниции?

Това са две различни думи. Думата амуниции, ед.ч. амуниция, означава:   1.1. Приспособления за яздене или впрягане на кон.   Съкровищата от Луковит и Летница съдържат ценни украси за конски амуниции. И той навлезе в каменните грамади на кариерата, а аз обърнах катърите, разхлабих амуницията и тръгнах да търся каменоделеца.   1.2. Вещи от екипировката […]