Как се пише: англоговорещ, англо-говорещ, англоговорящ или англо-говорящ?

Правилно е да се пише англоговорещ, също и англоговореща, англоговорещо, англоговорещи. При изговор ударението пада на предпоследната гласна, а не на последната: англоговòрещ. Преподавателите са англоговорещи, но английският език не им е майчин. Акцентът ѝ е прекалено силен за човек, прекарал по-голямата част от живота си в англоговореща страна.