Как се пише: асемблиране или асамблиране?

Правилно е да се пише асемблиране. Съществителното име е образувано от глагола асемблирам (англ. assemble). Националното състезание по асемблиране на компютри се проведе за пета поредна година. Асемблирането на модулните постройки може да бъде извършено от малоброен екип в кратки срокове.