Как се пише: афганец или афганистанец?

В българската реч двете думи се употребяват с едно и също значение – ’жител на Афганистан’. Названието афганец е по-тясно свързано с етнонима афган, който в миналото е обозначавал пущуните, една от основните народности в Афганистан. В посочения по-долу източник са включени и двете думи, но не е отбелязано дали се различават по значение. Всеки […]