Как се пише: а пък или апък?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – а пък. Трябва да уча за изпит, а пък нямам никакво желание. Мамо, мамо, а пък един чичко не ни дава да ритаме!