Как се пише: бакенбарди или бакембарди?

Правилно е да се пише бакенбарди. Думата е заета чрез руски от немски – Backenbart. Сивата му коса бе оредяла на темето, но пък се спускаше по пълните му бузи, като образуваше гъсти, къдрави бакенбарди. Ако се вгледаме в портретите на благородници от Викторианската епоха, ще забележим, че повечето господа имат добре поддържани бакенбарди, мустаци […]