Как се пише: бала или баля?

Правилно е да се пише бала, мн.ч. бали. Думата е заета чрез гръцки от италиански – balla. Седнах на една бала сено и загледах тавана на хамбара. Косата ѝ стърчеше във всички посоки – като бала слама след торнадо. На частното пристанище „Одесос“ са складирани купища бали с битови отпадъци.