Как се пише: баси или басове?

Когато думата означава ’най-ниският мъжки глас’, ’певец с такъв глас’, ’музикален инструмент с ниска звучност’ или ’тон с ниска честота в музикално произведение’, формите за мн.ч. са дублетни – баси и басове.   Скулпторът Владимир Гиновски е изваял образите на двамата наши велики баси/басове Николай Гяуров и Борис Христов. Искам да си направя мандолина, но попадам […]