Как се пише: безжизнен или бежизнен?

Правилно е да се пише безжизнен, също и безжизнена, безжизнено, безжизнени. Думата има представка без- и корен -жизн-. С безжизнен поглед кардиналът прави признание пред съда. Неравната пътека лъкатушеше между безжизнените хълмове.