Как се пише: безименен, безименна или безимен, безимена?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч: безименен/безимен, също и безименният/безименият, безименна/безимена, безименно/безимено, безименни/безимени. На левия си безименен/безимен пръст носеше златна халка. Археолозите нарекоха безименната/безимената могила Китова – на името на своя ръководител, известния траколог д-р Георги Китов. Във фотографиите пред нас оживяваха безименните/безимените герои от Руско-турската война: офицерите, […]