Как се пише: безсмислен или безмислен?

Правилно е да се пише безсмислен, също и безсмислена, безсмислено, безсмислени. Прилагателното име е образувано от представката без-, съществителното смисъл и наставката -ен. Тайната около проектозакона за сценичните изкуства е безсмислена. Безсмислено е да настояваш – никой не иска да чуе твоите мотиви. Забележка: В българския език съществува и дума безмислен (без- + мисъл + […]